Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Tucholi

st. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński

tel. (52) 336 12 27

Skargi i wnioski: Komendant przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy - od 7.30 do 15.30 (za wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy).
W razie nieobecności Komendanta przyjmuje Zastępca Komendanta.

Terminy spotkań w sprawach skarg i wniosków
należy uzgadniać w sekretariacie komen
dy osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (52) 336 12 27 wew. 26 lub 27

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Tucholi

mł. bryg. mgr Arkadiusz Kroll

tel. (52) 336 12 27 wew. 22