OSP PRUSZCZ GM. GOSTYCYN

 

1.OSP w Pruszczu powstała w 1875 roku

2.Wyposażenie:

a) samochód Steyr z osprzętem- autopompa, linia szybkiego natarcia, drabina, pompa pływająca Honda Niagara, węże 52, węże 75, szpadle, bosaki, tłumica, zbiornik do wody o pojemności 2,5 tyś litrów.

b) remiza – mundury koszarowe szt.9, buty skutery szt.8, tor przeszkód dla MDP, szafy na mundury, hełmy, mundury nomeksy,

 

3.Władze OSP (2011r):

Prezes – Grzegorz Szukalski

Wiceprezes Naczelnik- Henryk Łożyca

Wiceprezes – Dariusz Kalas

Z-ca Naczelnika - Krzysztof Muzolf

Sekretarz - Janina Kołodziejska

Skarbnik - Kazimierz Falkowski

Gospodarz - Marek Kwasigroch

Kronikarz - Ryszard Malaga Członek – Marian Frąckowski

 

Członkowie:

Leon Świetlik

Danuta Jawor

Jan Roszczynialsk

i Marcin Grudzina

Łukasz Grudzina

Robert Nurczyński

Grzegorz Kamiński

Roman Krawisz

Lukasz Grabowski

Dawid Muzolf

Kamil Szproch

Rafał Dembek

Bartosz Pasternacki

Tomasz Kuczyński

 

5 . Osiągnięcia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu oprócz zadań statutowych (akcje ratunkowo-gaśnicze) czynnie włącza się w życie społeczne sołectwa. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi w Pruszczu. Każdego roku organizuje Dzień Strażaka, poza tym jest współorganizatorem festynów: „Sąsiedzkie Spotkania”, Kolejarski Festyn , Dożynki Gminne, Dni Gminy Gostycyn, Białe Ferie, Wakacyjny Dzieciniec. W 2007 roku Strażacy z OSP zajęli III miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W 2009 roku zajęli 6 miejsce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich w Barcinie. Przy naszej jednostce OSP działały dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze( dziewcząt i chłopców), które osiągały następujące sukcesy: w 2007 roku II miejsce chłopców w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W 2007 roku III miejsce dziewcząt w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Śliwicach.