W dniu 19 października 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej pt. ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Pogadankę poprowadził Komendant Powiatowy PSP w Tucholi st. bryg. Dariusz Goźliński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Arkadiusz Kroll. Funkcjonariusze podczas wizyty w Domu Pomocy Społecznej przekazali seniorom informacje dotyczące zagrożeń związanych z pożarami w domach, mieszkaniach oraz zatruciami tlenkiem węgla. Ponadto omówiono zasady właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

W okresie jesienno-zimowym zaplanowano jeszcze więcej różnego rodzaju spotkań edukacyjno-informacyjnych mających na celu uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie ze sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.