W dniu 13 listopada br. odbyła się kolejna pogadanka w ramach kampanii społecznej ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Tym razem słuchaczami byli uczniowie klasy pożarniczo-wojskowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi. Podczas wizyty w tucholskiej komendzie uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zapobiegania powstania pożaru, sposobów powiadamiania służb ratowniczych, zapewnienia właściwej ewakuacji, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla oraz wyposażeniem i funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcia: mł. bryg. Arkadiusz Kroll