alt

Dnia 6 sierpnia 2020 roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” naszemu koledze  mł. asp. Dawidowi Śliżewskiemu starszemu inspektorowi ds. kwatermistrzowskich z Komendy Powiatowej PSP w Tucholi.

Tucholski funkcjonariusz posiada wybitne zasługi na rzecz ratowania drugiego człowieka będąc zarówno strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, jak i honorowym dawcą krwi. Mł. asp. Dawid Śliżewski oddaje krew od 2007 roku. Posiada I, II oraz III stopień Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Do chwili obecnej pobrano od niego ponad 21 litrów krwi, dzięki czemu uratowano niejedno ludzkie zdrowie i życie. Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.

Naszemu koledze szczerze gratulujemy postawy.

alt