Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

mł. bryg. mgr Mirosław Januszewski

tel. 52 336 12 27 wew. 35Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

st. kpt. mgr Tomasz Janikowski

tel. 52 336 12 27 wew. 35