Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Czad-cichy zabójca

Sezon grzewczy 2019-2020„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania
edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością
powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz
zatruciem tlenkiem węgla.


W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Więcej…

 

Spotkanie w ramach kampanii ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi w ramach kampanii informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” wraz z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wspólnie przeprowadzili pogadankę z zakresu bezpieczeństwa dla klubów seniorów.

Więcej…

 

Konkurs ,,Czad- bądź czujny!"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Tygodnik Tucholski pt. ,,Czad- bądź czujny!".

Więcej…

 

Pogadanka w ramach kampanii ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"

W dniu 13 listopada br. odbyła się kolejna pogadanka w ramach kampanii społecznej ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Więcej…

 

Spotkanie edukacyjne w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

W dniu 19 października 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej pt. ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…